Phiren Amenca

Европейска доброволческа служба c Phiren Amenca

945803_10200633691436685_1799143363_n

защо доброволческа служба?

Доброволческата служба ти предлага много възможности за обучение и служене докато живееш в чужбина ангажиран с местната общност или с проект за период до една година. Доброволците се ангажират с доброволчество поради различни причини. За да постигнат промяна в обществото или за да научат нещо ново. То е предизвикателство и опознаване на нови хоризонти. Доброволчеството помага да се чувстваш необходим и да тестваш самия себе си. Тук може да се изброят редица различни причини.

Ако обаче имаш интерес към това да работиш и учиш в страна, различна от твоята, желаеш да се срещнеш с чужди култури или да научиш нов език, да подобриш уменията си и да натрупаш незабравим опит, това е правилният избор за теб!

[hr]

[threecol_one]

програмата?

Възможности за служене

35-38 часа/седмично по ясно определен проект, който съвпада с интересите и нуждите на доброволеца с тези на приемащата организация. Партньорите на Phiren Amenca предлагат редица позиции, които биха могли да включват служене в различни области: младежки и спортни дейности, социално включване, изкуство и култура, образование, околна среда и човешки права.

Възможности за учене

Развитие на специфични умения и обучения свързани с приемащата организация, езикови курсове, национални и международни семинари за междукултурно обучение, човешки права, ромите и борбата с предразсъдъците, расизма и анти-циганизма.

Възможности за запознанство

с други доброволци – роми и не-роми от цяла Европа.

Подкрепа

Като доброволец разполагаш с местен ментор, който подпомага твоя живот и работа в местната общност по време на това междукултурно преживяване.

[/threecol_one] [threecol_two_last]

условия

Времетраене на проекта

2-12 месеца. Повечето проекти са дългосрочни: 9-12 месеца.

Кой може да кандидатства?

Млади хора на възраст между 17 и 30 г. Не се изисква определено образование, умения или опит, но мотивацията и ангажираността са важни. Някои приемащи организации може да имат допълнителни изисквания.

Кои партньори са включени?

Всеки проект включва доброволец, изпращаща и приемаща организация, които трябва да са акредитирани от Националната агенция изпълняваща програма Erasmus+ в съответната страна, и които могат да бъдат намерени в базата данни на ЕДС.

Andi mini featureФинансови условия

Участието в ЕДС е безплатно за доброволците с изключение на възможен принос от тяхна страна за покриване на пътните разходи и допълнителни разходи, които не са свързани с изпълнението на службата. Програма Erasmus+ покрива основните разходи на доброволците за участие в ЕДС, включително квартира, храна, джобни пари, разходи за местен транспорт, езикови курсове и застраховка.[/threecol_two_last][hr]

как да участваш?

Каква е личната ти мотивация? В каква област би желал да се отдадеш? Какъв период от време си готов да отделиш затова?

Напиши CV и мотивационно писмо; попълни формуляра на Phiren Amenca. Свържи се с нас. Ние ще ти се обадим, за да се срещнем.

За повече информация, посети нашата страница в интернет. Ще намериш доклади на доброволци и отворени за кандидатстване позиции. Не се притеснявай да се свържеш с членовете на Phiren Amenca в твоята страна.
[hr]

Demystifying Roma: Challenging Stereotypes and Narratives about Roma, 2013.

Demystifying Roma: Challenging Stereotypes and Narratives about Roma, 2013.

какво да очакваш?

1. Кандидатстване и време за подготовка

(3-6 месеца)

Като изпращаща организация Phiren Amenca се ангажира да ти помогне да намериш своя личен интерес и мотивация и да те подкрепя по време на целия процес на кандидатстване. След намирането на правилното място за теб и успешен подбор от страна на приемащата организация, подготовката включва логистични и административни въпроси, както и семинар за междукултурно обучение и решаване на конфликти.

2. Доброволческа служба

(2-12 месеца)

Работа в приемащата организация, езиков курс, семинари и срещи с други доброволци, реализиране на индивидуална инициатива.

3. Подкрепа

Програмата предоставя необходимата подкрепа: настаняване, храна, джобни пари, транспортни разходи, разходи за местен транспорт, езиков курс, ментор.

4. След службата

сподели придобития опит, Youthpass сертификат, EДС-инициатива в твоята страна, участие в платформата на бившите доброволци от мрежата Phiren Amenca, семинари.

[hr]

Eвропейска доброволческа служба

Европейската доброволческа служба (ЕДС) е програма за финансиране в рамките на програма ERASMUS+ на Европейската комисия. Дейността позволява на участници на възраст от 17 до 30 г. да изразят своя личен принос чрез неплатена и на пълно работно време доброволческа служба до 12 месеца в друга страна, в рамките на или извън Европейския съюз.

На младите доброволци се дава възможността да допринасят за ежедневната работа на организации занимаващи се с: младежки политики и информация за младежи; околна среда; граждански инициативи; социални грижи; включване на неравнопоставени групи; програми за неформално образование, култура и творчество; развитие на сътрудничеството и обогатяване на компетенциите чрез неформално образование, активно гражданство, солидарност, социално включване и участие на младите хора в обществото. Вярваме, че доброволчеството е мощен инструмент за социална промяна, тъй като доброволците посвещават своето време и енергия, за да допринесат за обществото.

EVS inline

[hr]