Archive | български RSS feed for this section

Европейска доброволческа служба c Phiren Amenca

защо доброволческа служба? Доброволческата служба ти предлага много възможности за обучение и служене докато живееш в чужбина ангажиран с местната общност или с проект за период до една година. Доброволците се ангажират с доброволчество поради различни причини. За да постигнат промяна в обществото или за да научат нещо ново. То е предизвикателство и опознаване на […]

Comments Off on Европейска доброволческа служба c Phiren Amenca Continue Reading →