Phiren Amenca

български

Европейска доброволческа служба c Phiren Amenca

защо доброволческа служба? Доброволческата служба ти предлага много възможности за обучение и служене докато живееш в чужбина ангажиран с местната общност или с проект за период до една година. Доброволците се ангажират с доброволчество поради различни причини. За да постигнат

April 23, 2016