Phiren Amenca

SO KERES, EUROPA?! – КАКВО ПРАВИШ ЕВРОПА?! РОМСКИ МЛАДЕЖКИ СОЦИАЛЕН ФОРУМ 2017

vanay3334

Дати: 24-30 август, 2017 (пристигане 24ти, заминаване 30ти)

Място: Варна, България

Координираща организация: Международна Ромска Младежка Мрежа Пхирен Аменца

Брой участници: 150

След нашата успешна инициатива в Клуж-Напока, Румъния като Европейска младежка столица през 2015 г., Пхирен Аменца и нашите партньори ще съберат заедно 150 младежи, роми и не-роми, във Варна – Европейската младежка столица за 2017 г. Целта на инициативата е да надигнем глас срещу дискриминацията и расизма – особено срещу насилствените изселвания и събаряне на къщи на роми  в цяла Европа.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФОРУМА

Варна бе избрана за Европейска Младежка Столица 2017 и  нашата цел е Варна също да се превърне в  Европейска ромска младежка столица в рамките на една седмица.

Нашата цел е да реализираме едноседмичен летен фестивал и форум във Варна, за да създадем дебат, мнения и обща ангажираност на младите роми и не-роми активисти. Искаме да надградим нашата международна структура от доброволци, да повишим видимостта на ромската младеж сред младежките организации и да споделим гласа на младите роми в Европейската младежка столица и извън нея.

Основни задачи на форума са:

 • Да изследва концепцията на антициганизма, неговите проявления днес и да идентифицира и разработи отговори чрез образование и креативни кампании ( например медии, блогове, изкуство, музика, улични действия и т.н.);

 • Да изследва случаи на принудителни изселвания на роми в Европа и България и да проведе манифестация срещу това заедно с работещи в сферата неправителствени организации;

 • Да заздрави развитието на критическото мислене за антициганизма у участниците и ситуацията на ромите в Европа и Варна, особено чрез работа с местните ромски общности там;

 • Споделяне, развитие и обучаване на креативни методи и подходи за действия на местно ниво;

 • Ангажиране с публични действия и фестивал за правата на ромите и оборване на стереотипите, расизма и антициганизма;

 • Насърчаване на развитието на общи местни последващи дейности;

 • Обединяване на широка платформа от доброволци като им се даде възможност да се срещнат, да развият и да осъществят свои действия.

ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2017

Европейската младежка столица, стартирана от Европейския младежки форум, е едногодишна награда, в която на победителя се дава възможност да развие и представи своя младежки ориентиран живот. Това включва огромен брой дейности, свързани с културния, социалния и политическия живот.

През 2017 година Варна ще бъде сцена за новаторски идеи, творчество и алтернативно мислене. Ще се съсредоточи върху социалните иновации, по-специално върху развитието на социалното предприемачество като инструмент за развитие на младежкото участие, устойчива заетост, творчество, работа в мрежа, обмен и образование.

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ФОРУМА

Тематични семинари и специални дейности ще се проведат във Варна, където участниците ще имат възможност да научат повече за положението на ромите в Европа и особено в България, да научат и да обсъждат човешките права, антициганизма, както и стратегии за овластявяне и активизиране. Събитието ще създаде пространство за активност и диалог между ромски и неромански младежи и младежки организации. То ще позволи на участниците да споделят местната си реалност, да обсъдят нуждите и предизвикателствата на ромската младеж и да обмислят общата кауза и мотивацията за младежкия активизъм. По-широко обществено събитие ще даде и голяма видимост на нашето послание и резултатите от седмицата.

РАБОТИЛНИЦИ И ЧЕРНОВА НА ПРОГРАМАТА

През седмицата участниците ще работят в едни и същи групи от началото до края. Групите ще бъдат следните (повече информация за всяка работна група ще бъде споделена по-късно):

 1. Принудителни изселвания

 2. Дейности за възпоминание на Ромския геноцид

 3. Политики на фотографиране

 4. Ритъм и рециклиране

 5. Поп култура

 6. Театър

 7. ФОКУС – обучение чрез филми

 8. Графити/шаблони, портрети на съпротивление

 9. Диаспори, заедно с арменските и еврейските организации

 10. Медии

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник

Вторник

Сряда

9:00-9:30

Пристиганеl

Церемония по откриване

Откриване на деня

Откриване на деня

Откриване на деня

Откриване на деня

Групи за размисъл

9:30-11:00

Очаквания и размисли по групи

Младежки предизвикателства

Работилниа

48 часа действия

Пресконференция

48 часа действия

Флашмоб

Оценка и обратна връзка

11:30-13:00

Картографиране на ромските реалности в Европа

Антициганизмът и младите роми в Европа

Работилница

48 часа действия

Подготовка на публично събитие

Заминаване

13:00-15:00

Обяд

Обяд

Обяд

Обяд

Обяд

15:00-19:00

Да се запознаем

Тур из Европа: принудителни изселвания в Европа

Работилници

Начало!

48 часа действия

48 часа действия

Оценка с участниците

Ромски тур из Варна

Маратон в социалните медии

Публично събитие

19:00

Вечеря

Вечеря

Вечеря

Вечеря

Вечеря

Публично събитие

21:00-

Добре дошли!

Вечерна програма

Вечерна програма

Вечерна програма

Вечерна програма

48 ЧАСА ДЕЙСТВИЯ

По време на събитието участниците ще организират своите 48 часа действия, които ще бъдат основните елементи на цялата седмица от събития. Темите на действията ще бъдат например супер героите на ромите, сегрегацията в училище, принудителното изселване, предизвикване на  стереотипите и расизма чрез музика, театър, ритъм, графити или медии. Бихме искали да повишим осведомеността, свързана с положението и случаите на роми в България. Резултатите от 48-часовите действия ще бъдат представени на публично събитие.

УЧАСТНИЦИ

Ще съберем 150 младежи – роми и не-роми – младежки лидери, обучители, педагози, активисти и мултипликатори, за да привлечем широко международно внимание към антициганизма и принудителното изселване и усилията за борба с него по време на многостранна програма, включваща семинари, взаимодействия с местните общности и активно обществено събитие.

Брой участници / страна / без членовете на екипа и фасилитаторите

България

50

Германия

2

Белгия

4

Унгария

4

Португалия

2

Чехия

2

Румъния

4

Сърбия

4

Косово

4

Испания

4

Албания

4

Други

4

Франция

4

Македония

4

Австрия

4

Украйна

4

Словакия

4

Босна

4

Италия

4

Обединено Кралство

4

КАНДИДАТСТВАНЕ

Попълнете формуляра до 10 юли 2017

Формуляра ще намерите тук: https://goo.gl/forms/PeupvImxToz1HyOb2

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

За това събитие НЯМА такса за участие.

Възстановяване на пътни разходи:

Настаняването и храната се покриват от организаторите. Пхирен Аменца няма да възстанови 100% от пътните разходи, определихме максимална сума, а останалата част очакваме като изпращане на организационен или индивидуален принос.

Възстановяването на пътните разноски (въз основа на икономически цени, студентска цена, специална цена) ще се извършва на място през седмицата в евро или чрез банков превод след дейността. Участниците трябва да донесат със себе си оригинални фактури, за да докажат разходите за пътуване, както и билетите.

За да бъдат възстановени, участниците трябва да участват най-малко в 80% от дейностите.

Максимална сума за пътни разходи за пътуване / страна / лице:

България: 30 € / 60 лева

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНСОТИТЕ В КЛУЖ ПРЕЗ 2015 моля посетете: http://www.sokeres.eu/

За повече въпроси, свържете се с Ирвин Муйчич (координатор на събитието) или с координациония екип на  Пхирен Аменца на  [email protected] или [email protected]

Последвайте ни във фейсбук: https://www.facebook.com/sokereseuropa/?fref=ts

и https://www.facebook.com/PhirenAmenca/?fref=ts