Phiren Amenca

Fiatalok a roma integrációért

 

Hogyan lehet eszköze az önkéntesség a roma integrációnak? Miként lehet a roma és nem roma fiatalok közti párbeszédet elmélyíteni? Ezeket a kérdéseket kutatja a Volunteering – Citizens Tools for Roma Inclusion projekt, melyet a Europe for Citizens közvetlen brüsszeli program forrásaiból finanszíroztak. A koordinátor RGDTS Nonprofit Kft. 97.500 eurót nyert a megvalósításra, Herfort Marietta és Szabó Orsolya mesélt a részletekről.

„Mit csinálsz Európa?” – kérdezhették volna azok a roma családok, akiket 2010 karácsony környékén váratlanul kitelepítettek kolozsvári otthonaikból. De nem kérdezték, mert a hatósági döntés után másnap reggel azonnal érkezett a rendőrség a végrehajtásra: a romák tíz percet kaptak, hogy holmijukat összepakolják, majd kitelepítették őket a város peremén található Pata rét (Para Rat) nevű szeméttelepre. A kilakoltatott hetvenhat család kénytelen volt a hulladékok között új életet kezdeni, deszkákból és lakókocsi alkatrészekből tákolt kalyibákban.

A huszonegyedik századhoz méltatlan bánásmódot elítélhetjük, elkövetőit bírálhatjuk, kereshetjük a bűnbakokat. Ettől még a telepen lakó több mint ötszáz – és a számos hátrányos megkülönböztetést szenvedett – roma helyzete nem lesz jobb. Szegregáció helyett van viszont célravezetőbb út: a kisebbséggel való kapcsolat kialakítása. Ebben élharcos a Phiren Amenca nemzetközi hálózat.

 

722_we-are-roma


Cél a roma–nem roma fiatalok közötti párbeszéd elősegítése

A brüsszeli székhelyű intézet magyar tagszervezetéből, az RGDTS Roma Gadje Párbeszéd az Önkéntes Szolgálat Által Nonprofit Kft.-ből alakult öt évvel ezelőtt. Missziójuk kezdettől fogva a roma és nem roma fiatalok közti párbeszéd kialakítása európai mobilitási programokon, főként az Európai Önkéntes Szolgálaton (EVS) keresztül. A kezdetekkor ugyan főként más nemzetiségű segítők vettek részt a programban, mára már megnőtt a roma önkéntesek száma is, hiszen a Phiren Amenca nemzetközi tevékenységein keresztül egyre több roma fiatal próbálja ki magát külföldön a program által.

– A mostani projektünknél az RGDTS pályázott a Phiren Amenca partnereivel, a Europe for Citizens Program Civil Társadalmi Projektek témakörben. Azért ezt az alprogramot választottuk, mert elsősorban az önkéntesség „roma és nem roma” vetületét akartuk kutatni, vagyis azt, hogyan lehet az önkéntesség az előítéletek leküzdésének eszköze – meséli Herfort Marietta programkoordinátor. Hozzáteszi, a projekt hosszú távú célja a fiatalság megmozgatása, a romák aktív európai állampolgári részvételének növelése és a kisebbséggel szembeni előítéletek leküzdése volt.

722_untitled-2220

Herfort Marietta programkoordinátor és Szabó Orsolya asszisztens

Az áprilisban zárult, egyéves program vezetője szerint a vállalt projektelemeket sikerült teljesíteni. A kezdetekkor kutatómunkát végeztek, az önkéntesség legitimitását vizsgálták roma környezetben. Erről már Szabó Orsolya projekt asszisztens mesél nekünk. Véleménye szerint, bár Európában általánosan terjed a rasszizmus, mégis minden országnak más-más problémája van. Ezért is fontos a kutatás egyik konklúziója, miszerint a romákkal foglalkozó helyi szervezetekre kellene nagyobb figyelmet szentelni, hiszen ezek azok, amelyeknek közvetlen ráhatásuk, kapcsolatuk van a fiatalokkal.

Az önkéntes program során fontos a fiatalok bevonása a szervezésbe. A legtöbb kiválasztott közreműködő már volt önkéntes az RGDTS-nél, ők ezért nagyobb eséllyel válhatnak pozitív példává közvetlen környezetükben. A projekt keretében több konferenciát, ifjúsági összejövetelt, flashmobot és kampányt szerveztek, ezek közül kiemelkedik a 2015 júliusában Kolozsvárott tartott So keres Europa? című rendezvény, ami négyszáz roma és nem roma fiatalt hozott össze. A helyszín és az időpont nem véletlen, ugyanis ebben az időben Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosának is helyt adott, így könnyebb volt Európa figyelmét felkelteni a romákat érintő rasszizmus és diszkrimináció iránt.

11 12004862_885156171573486_1822373667662309692_n 12729363_10156493859595484_6996731953570476088_n r

8

Herfort Marietta legkedvesebb élménye is ehhez az eseményhez kapcsolódik: a kolozsvári kitelepített romák tiszteletére szolidaritási menetet szerveztek a gettóktól egészen a régi lakhelyekig. A projektvezető szerint megható volt látni, hogy roma és nem roma fiatalok egyaránt elkötelezetté váltak egymás problémái iránt, ez maguknak a rendezőknek is pozitív inspirációt adott a további munkához. Jövőre Várna lesz Európa Ifjúsági Fővárosa, az önkéntes szervezet szeretné ott folytatni a So keres Europa?-t, ami magyarul annyit tesz: Mit csinálsz Európa?          

Az interjút a “Nyerő Magyarok” készítette, az eredeti változat elérhető itt: http://nyeromagyarok.eu/rgdts-nonprofit-kft.html