Phiren Amenca

Kihívások és lehetséges megoldások – Roma Fiatalok Konferenciája Pécsen

Pécsen, szeptember 18-án rendeztük meg a Roma Fiatalok Konferenciáját azzal a céllal, hogy a helyi 18 és 35 év közötti roma fiatalokkal megismerkedjünk és közös gondolkodásra invitáljuk őket a cigányellenesség leküzdése érdekében, valamint, hogy lehetséges stratégiákat alkossunk az érdekvédelem területén. A legfontosabb célkitűzésünk az, hogy ezeken a találkozókon elősegítsük, hogy a fiatalok között hosszútávú párbeszéd alakuljon ki és szövetségesekként tekintsenek egymásra, akik hathatnak a döntéshozókra és a döntéshozás folyamatára.

A Roma Fiatalok Konferenciájának szervezésében és a toborzásban a szervezetünk volt és jelenlegi önkéntesei, illetve az Amerikai Nagykövetség roma programjának ösztöndíjasai segítettek. A találkozón többnyire egyetemi hallgatók vettek részt, de akadtak olyanok is, akik jelenleg önkormányzati vagy szociális munkában vesznek részt Pécsen vagy Pécs környéki településeken. A bemutatkozó kör során a munkatársak arra kérték a fiatalokat, hogy osszák meg a motivációjukat is egymással a részvételükkel kapcsolatban, illetve azt is, hogy mivel tudnak hozzájárulni a konferenciához. Ebből pedig kiderült, hogy a fiatalok nagyrésze érdekelt a közéletben, főként a romák helyzetének jobbításában, illetve, ha úgy érzik, hogy biztonságos térben vannak, ahol az egymás iránti tisztelet a meghatározó rendezőelv, akkor szívesen beszélgetnek és tájékozódnak politikai kérdésekről is.

A bemutatkozó kört a rapid randi nevű játékkal folytattuk, melynek során a találkozó témájához kapcsolódó gondolatébresztő kérdéseket tettünk fel, amikre 5-5 percben válaszolhattak a beszélgetőpartnerek. Szerettük volna, ha a pécsi fiatalok beszélgetnek egymással arról, hogy van-e értelme az etnikai politizálásnak, vagy hogy szerintük mi lehet az oka annak, hogy a romák alul reprezentáltak a politikai -és közéletben. A játéknak köszönhetően megtört a jég és az addig tartózkodónak tűnő fiatalok is könnyedén elmélyültek politikai kérdések megvitatásában is.

A Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat munkatársai fontosnak tartották, hogy a pécsi fiatalok egy igazán átfogó képet kapjanak a szervezet munkájáról és futó projektjeiről, melyekhez még csatlakozni lehet, illetve a konferenciasorozat szándékáról is. Herfort Marietta, a szervezet vezetője tartott egy rövid, de annál tartalmasabb előadást a Phiren Amenca Hálózat és annak magyarországi koordináló irodája, az RGDTS szervezet munkájáról. Marietta ismertette a szervezet legfrissebb kutatásának főbb eredményeit is, melynek címe: “Roma Youth Participation in Europe: Challenges, Needs and Opportunities”.

A prezentációt követően a Phiren Amenca munkatársai felkérték Kőszegi Máriót, hogy ossza meg saját élményeit az Albániában töltött önkéntes munkájáról, valamint az amerikai nagykövetségen szerzett tapasztalatairól. Márió a beszámolója közben kitért arra is, hogy a számos pozitív élmény mellett a nagykövetségen szerzett tudás és az önkéntesség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy aktív tagjává váljon a roma közösségnek és tenni akarjon a pozitív változások érdekében. A fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy feltegyék kérdéseiket és hozzászóljanak a hallottakhoz.

A konferencia következő előadója Hidvégi Balogh Attila, újságíró, a ROMNET szerkesztője volt, aki évek óta szinte egyedüliként nyújt hiteles tájékoztatást a roma ügyeket érintően. Előadásának témája a romák média reprezentációja volt, melynek során a hallgatók egy történeti áttekintést kaphattak, de a prezentáció kitért arra is, hogy hogyan torzítják el sok esetben szándékosan a roma emberek képét és szerepét a médiában, ezzel is visszavetve az érdekérvényesítő lehetőségeinket. Az előadás annyi kérdést és fontos témát vetett fel, hogy a résztvevők még a szünetüket is arra áldozták, hogy erről a témáról beszélgessenek.

A nap zárásaként Dr. Lakatos Szilviát, a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének, Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének adjunktusát hallgatták meg a fiatalok, aki ezúttal nem a tudományos életben szerzett tapasztalatairól beszélt, hanem a politikai életben tapasztaltakról. Szilvia számos elismerése és címe mellett, büszke vezetője Pécs egyik legkiemelkedőbb szervezetének, a Kethanipe Egyesületnek, mely a helyi romák megsegítése céljából működik, már több, mint 20 éve. Mindezek mellett Szilvia elismert politikus Baranya megyében, hisz évek óta a nemzetiségi önkormányzatban tevékenykedik, illetve a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is volt. Ezen tapasztalataira támaszkodva osztott meg velünk számos lényeges információt, mutatta be az önkormányzati rendszert és a döntéshozási folyamatokat és lelkesítette a roma fiatalokat, hogy vállaljanak aktív szerepet és lépjenek be a politikai színtérre. Talán attól vált igazán sikeressé ez a beszélgetés, mert Szilvia nem rejtette véka alá a valóságot, a politikai élet buktatóit, és a véleményét azzal kapcsolatban, hogy mennyire nehéz ma fiatalként, főként roma fiatal nőként szerepet vállalni és aztán lehetőséget kapni a politikában. Az interaktív beszélgetés akkor vált igazán nyitottá, amikor Szilvia meginvitálta Hegedűs Norbertet is maga mellé, mint beszélgetés irányítót. Így már egy olyan ember szemszögével gazdagodott tovább a beszélgetés, aki szintén a fiatalok táborához tartozik, magasan képzett, volt Amerikai Nagykövetségi gyakornok, volt komlói önkormányzati képviselő és aktív szerepet vállal a roma közéletben.

A kötetlen beszélgetés során elhangzott, hogy a fiatalok szükségét érzik annak, hogy legyen helye és ideje az ilyen jellegű találkozóknak, mert szinte sehol nem adódik alkalmuk a cigányságot érintő kérdésekről közösen gondolkodni. Fontosnak tartják, hogy szakemberektől és egymástól tanuljanak, mivel a politikai -és közéletben való sikeresség alapfeltételének tartják, hogy jól tájékozottak és hitelesek legyenek a képviselőink, akik valóban a roma közösség érdekeit tartják elsődleges célnak munkájuk során. Megfogalmazódott, hogy a politikában való sikerességhez elengedhetetlen, hogy hivatásként tekintsünk rá, és rengeteg lényegi tudást halmozzunk fel annak érdekében, hogy valódi tárgyalópartnerekként tekintsenek ránk a politikai színtereken.

Hegedűs Norbert azt a tanácsot adta a fiataloknak, hogy bármilyen módon is próbálnak a roma közösségekért tenni, mindig csapatban gondolkodjanak. Norbert hisz abban, hogy habár egy személy nem lehet képes egymaga nagy csodákat elérni, egy jó csapattal a háta mögött képessé válik. Szerinte érdemes lenne a roma fiataloknak meglátni egymásban a potenciált és hálózatot építeni annak érdekében, hogy közösen megfogalmazott célokkal és stratégiákkal jelenjünk meg a különböző területeken.

Dr. Lakatos Szilvia azzal zárta a beszélgetést, hogy bár elképesztően nehéz dolga van a mai roma fiataloknak, ha bármilyen területen szeretnének érvényesülni, azért ragadjanak meg minden lehetőséget arra, hogy tájékozódjanak az égető politikai és közéleti kérdésekről és bízzanak magukban annyira, hogy képesek leváltani az arra alkalmatlan, mégis bebetonzott roma politikai szereplőket.

A találkozó elérte célját, mivel fontos kérdések kerültek megvitatásra, és rengeteg új dolgot tanultak a résztvevők, amely hozzájárult ahhoz, hogy kedvet és bátorítást kapjanak az aktív állampolgári cselekvéshez. Minden Fiatal Romák Konferenciája egy újabb bizonyítéka és példája annak, hogy számos rátermett, magasan képzett és tenni akaró roma fiatal van országszerte, aki támogatás és védőháló hiányában egymaga vívja a láthatatlan harcot egy olyan rendszer ellen, ami sok esetben olyan, mintha ellene dolgozna. Ezek a találkozók arra szolgálnak, hogy a roma fiatalok meglássák, hogy nincsenek egyedül és létezhet egy védőháló, ami képes megtartani minket.

A Phiren Amenca munkatársai pedig arra kérték és biztatták a résztvevőket, hogy maradjanak kapcsolatban a szervezettel és vegyenek részt a következő online térben megrendezésre kerülő Fiatal Romák Konferenciáján, ahová az ország több pontjáról fognak bejelentkezni roma és nem roma fiatalok, hogy kapcsolatokat építsenek és egymástól tanuljanak.